Kan corona smitta via lösgodis?

Enligt livsmedelsverket finns det idag inget som tyder på att corona smittar via lösgodis. Coronavirus smittar främst via mikroskopiska droppar i luften som kommer ner i luftvägarna – inte via magtarmkanalen. Risken för att bli smittad av coronavirus när man tar på eller äter lösgodis bedöms därför vara mycket liten. Även risken för att bli smittad av coronavirus genom så kallad indirekt kontaktsmitta som när man rör vid ytor eller redskap som tillexempel plastskopor eller slevar bedöms vara mycket liten.

Klicka här eller här för att läsa mer om corona och lösviktsgodis hos Livsmedelsverket.