BUBS SOM SPONSOR

Vi får många förfrågningar om sponsring av olika slag och kan tyvärr inte vara med och stödja alla, även om vi hade velat. Därför har vi valt att enbart sponsra större event och organisationer med fokus: Utbildning, Innovation, Hållbarhet och sist men inte minst ”Barn i rörelse”. Planen för sponsring och samarbeten under 2023–24 är därmed redan satt.

Barnen är vår framtid

Sponsring sker på olika nivåer. Det vanligaste är att vi bidrar med produkter (påsar) i utbyte mot synlighet på något sätt, men det förekommer även sponsring där vi bidrar med en summa pengar för en för oss och för samhället i stort, god sak. Några exempel är HV71’s Hockeyskola, BRIS och Team Rynkeby.

Utbildning, Innovation och Hållbarhet

Vår framgång som godisproducent vilar till stor del på teknisk kompetens och innovation. Vi har alltid trott på människans skapande kraft och förmåga att använda skallen. Därför har vi också valt att sponsra evenemang och aktiviteter som riktar sig särskilt till studenter. Detta gör vi genom att samarbeta med centrala studentorganisationer som exv. We Students men även lokalt med JU Solar Team, Jönköping University.

Ett hållbart förhållningssätt till utveckling ser vi som en förutsättning för all typ av samarbete och sponsring. Oavsett om det handlar om att sprida glädje, skapa gemenskap för den yngre generationen eller främja miljösatsningar.
Vi har valt att samla vårt hållbarhetsarbete under rubriken Gott som gör gott och där ingår även de samarbeten och den sponsring som vi har valt.