Tävlingsvillkor

För att delta i tävlingen måste du bo i Sverige och acceptera reglerna för tävlingen. Tävlingen pågår 5 sep – 28 okt 2022. Vinsterna gäller på Liseberg 2022. Du måste ha målsmans godkännande om du är under 16 år. Vinnaren utses av en jury på BUBS, juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut. Anställda på BUBS och deras familjer får inte delta. Du får tävla en gång. Vinnarna kontaktas via e-post. Vinnarna kan också bli publicerade med för- och efternamn på Internet. Vinsterna kan inte bytas mot pengar eller andra produkter. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. Genom att skicka in ditt bidrag i tävlingen överlåter du upphovsrätten avseende bidraget till BUBS. Detta innebär bl a att samtliga dina rättigheter till bidraget upphör och att BUBS får använda bidraget, utan begränsning i tid, på valfritt sätt och i enlighet med svensk lag och god sed.

Så behandlas dina personuppgifter

Uppgifterna du lämnar kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen. I samband med publicering av vinnare av tävlingen kommer ditt namn att publiceras på Internet. Vi använder insamlade persondata för att Glory Days ska kunna skicka ut vinsterna. Vi kontaktar dig endast om det behövs. Dina personuppgifter tas bort efter att kampanjen avslutats och vinsterna är utskickade. Dina uppgifter sparas högst fyra månader efter att du godkände detta avtal. BUBS tar inte ansvar för eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan påverka anmälan eller slutresultatet av tävlingen.