Tävlingsvillkor

Genom att delta i tävlingen godkänner du nedanstående villkor:
Denna tävling arrangeras av Bubs Godis AB med adressen Betavägen 4, 556 52 Jönköping.
Kontaktuppgifter: bubs@bubs.se

Tävlingsperiod 1: 4 september 2023 kl 00:00 – 5 oktober 2023 kl. 23.59
Tävlingsperiod 2: 6 oktober 2023 kl 00:00 – 6 november 2023 kl. 23.59

Deltagande och tävling

Du deltar i tävlingen genom att spela BUBS spel under tävlingsperioden.

  • Genom att lämna dina kontaktuppgifter deltar du i utlottningen av nedan priser.
  • Alla som deltar följer samma villkor.
  • Lottningen kan ej överklagas.
  • Om misstanke finns att någon deltagare fuskar förbehåller vi oss rätten att utesluta personen i fråga från tävlingen. Om tävlingen måste avbrytas eller inte går att genomföra på grund av omständigheter som ligger utanför Bubs Godis kontroll så föreligger ingen ersättningsskyldighet från Bubs Godis.

Priser

Tävlingsperiod 1: Alla som spelar och når över 250 poäng är med i utlottningen av entré + åkband för fyra personer under Halloween på Liseberg. Totalt under spelperioden är det 10st vinster. Varje enskild person kan endast vinna en gång. Priset skickas löpande under tävlingsperioden till vinnarna via sms.

Tävlingsperiod 2: Alla som spelar och når över 1200 poäng är med i utlottningen av 10kg godis. Totalt under spelperioden är det 5st vinster. Varje enskild person kan endast vinna en gång. Priset skickas till vinnarna efter avslutad tävlingsperiod via post eller ombud.

Vinnarna kommer att kontaktas via sms. Om Bubs Godis inte lyckas kontakta vinnaren inom ett dygn bortfaller rättigheten till priset. Priset är personligt och ev. vinstskatt betalas av vinnaren. Priset kan ej bytas mot kontanter. Bubs Godis ansvarar inte för andra kostnader som uppstår i samband med vinsten.

Förutsättningar för att delta

För att delta i tävlingen behöver du vara över 18 år eller har målsmans tillstånd, samt vara bosatt i Sverige. Du ansvarar själva för uppgifterna som lämnas i tävlings formuläret är korrekta. Bubs Godis ansvarar ej för felaktigt ifylld information eller andra fel. Anställda på Bubs Godis får inte delta i tävlingen.

Personuppgifter

Genom att delta i tävlingen godkänner du Flarie’s villkor och Privacy Policy enligt ovan samt att Bubs Godis behandlar de personuppgifter som du lämnar i samband med tävlingen i syfte att administrera tävlingen. Bubs Godis kommer att behandla uppgifterna konfidentiellt och enligt lagen. Bubs Godis kommer att radera uppgifterna efter att tävlingen slutförts. Användandet av dina personuppgifter är nödvändigt för oss för att uppfylla våra åtaganden mot dig. För information om vilka personuppgifter som behandlas, och för rättelse av felaktiga uppgifter, kontakta Bubs Godis på bubs@bubs.se